Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa zawarta z zamawiającym.
Koszt wyceny zależy od wielu czynników, są nimi miedzy innymi: pracochłonność, unikalność wycenianej nieruchomości, dostępność danych potrzebnych do dokonania wyceny, koszt dokumentów związanych z wycenianą nieruchomością.
Koszt wyceny nie zależy od wartości nieruchomości.
Koszt wyceny każdej nieruchomości ustalany jest indywidualnie. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę o kontakt.