Nazywam się Ewa Dworak, posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości numer 6234, posiadam tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.  

Posiadam wieloletnie doświadczenie, które zaczęłam zdobywać jeszcze na studiach w jednym z krakowskich biur wyceny nieruchomości. Jestem osobą ambitną, pracowitą, która ciągle stara się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, o czym świadczą przebyte przeze mnie kursy i szkolenia. Wykonuję czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Obecnie wyceny przeprowadzam na terenie Bielska-Białej oraz okolic, jednak nie mam problemu z dojazdem do bardziej oddalonych miejscowości.

Moje certyfikaty i kwalifikacje

c5c4c3c2c1