Wycena nieruchomości na terenie Czechowice-Dziedzice i okolic – Rzeczoznawca Ewa Dworak

Jestem osobą ambitną, pracowitą, która ciągle stara się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, o czym świadczą przebyte przeze mnie kursy i szkolenia. Wykonuję czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Wycena nieruchomości na terenie miasta Czechowice Dziedzice i okolic. Każda wycena sporządzana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW).

Oferuję usługi w zakresie wycen nieruchomości:
– nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
– nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
– nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych)
– budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków)
– nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
– ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.)
– prawa użytkowania wieczystego i inne.
– rzeczoznawca

Wyceny realizuję dla różnych celów i potrzeb, między innymi
– kupno/sprzedaż,
– odszkodowanie,
– opłaty adiacenckie,
– renta planistyczna,
– użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
ustanawianie służebności i inne

Czym jest rzeczoznawstwo? Jest to ocena stanu technicznego (np. rzeczoznawstwo samochodowe) lub wartości obiektu (np. rzeczoznawstwo majątkowe). Wynikiem oceny jest tak zwany operat szacunkowy.