Rzeczoznawca nieruchomości Bielsko-Biała i okolic – Ewa Dworak

Zdobywam zaufanie naszych Klientów poprzez indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na odrębne potrzeby. Świadczę usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego, kancelarii prawnych. Przedmiotem realizowanych przezemnie zleceń są nieruchomości mieszkaniowe, grunty jak również nieruchomości komercyjne.

Oferuję usługi w zakresie wycen nieruchomości:
– nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
– nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
– nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych)
– budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków)
– nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
– ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.)
– prawa użytkowania wieczystego i inne.

Wyceny realizuję dla różnych celów i potrzeb, między innymi
– kupno/sprzedaż,
– odszkodowanie,
– opłaty adiacenckie,
– renta planistyczna,
– użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
ustanawianie służebności i inne

 • Wycena budynków – Bielsko-Biała
 • Wycena mieszkań w Bielsko-Biała
 • Wycena gruntów i działek w Bielsku Białej
 • Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Wycena nieruchomości lokalowych
 • Wycena lokali użytkowych
 • Wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli
 • Wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych
 • Wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych
 • Wycena nieruchomości zabytkowych i sanatoryjnych